Lag om allmänna handlingar; betänkande av offentlighets

7814

Offentlighets- och sekretesslagen Del 1-2. 9789139111801. Heftet

2020-06-27  Contextual translation of "offentlighets och sekretesslagen" into English. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Offentlighets- och sekretesslag. Nedanstående stycken är utdrag ur offentlighets- och sekretesslagen. 10 kap.

  1. Upptack historia
  2. Försäkringskassan läkare kontakt
  3. Csn höjt
  4. Theoretical chemistry examples
  5. Importerror numpy.core.multiarray failed to import
  6. Sten ljunggren dramaten
  7. Barnpassning ikea barkarby
  8. Munir özkul
  9. Betongarbeten sundsvall
  10. Informatik az

På ett företag finns det information om de anställda som du ej har rätt att vidarebefordra till någon annan. Enligt 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen ska sekretess gälla för personuppgifter, om det kan antas att uppgiften kommer att behandlas i strid med Innebär detta att vi kan begära sekretess på personuppgifter i CV, kursintyg och övriga bilagor i ett anbud? Av 30 kap.

Offentlighets-och sekretesslagen trädde i kraft år 2009 och är en omarbetad lag av den sedan tidigare sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar.

Tystnadsplikt och sekretess - 1177 Vårdguiden

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) trädde i kraft den 30 juni 2009. Lagen utgör en omarbetning av den numera upphävda sekretsslagen (1980:100) i  Enligt Offentlighets och sekretesslagen (OSL) ska allmänna handlingar registreras när de inkommit till kommunen. De flesta handlingar finns i så kallade diarium  Vi har ingen information att visa om den här sidan.

Offentlighets sekretesslagen

Offentlig Rätt - Sekretess - Lawline

Den nya lagen utgör en omarbetning av  24 mar 2016 Offentlighets- och sekretesslagen. Sekretessen i allmänna handlingar råder under offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighets sekretesslagen

27 sep 2016 Introduktion till offentlighet och sekretess samt tystnadsplikt. Read more. Introduktion01:58; Offentlighet- och sekretesslag (OSL)02:07; Syftet  17 nov 2014 På senare tid har dock en viktig fråga uppkommit: Står det inte i strid med offentlighets- och sekretesslagen (OSL) när en myndighet lägger ut  28 feb 2012 I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, finns Samma regler om handlingars offentlighet och sekretess som gäller för kommunala  30 nov 2010 En paragrafvis kommentar till Offentlighets- och sekretesslagen som trädde i kraft den 30 juni 2009. Den nya lagen utgör en omarbetning av  24 mar 2016 Offentlighets- och sekretesslagen. Sekretessen i allmänna handlingar råder under offentlighets- och sekretesslagen. Om offentlighets- och  11 jun 2017 "Allmänheten ska i så stor utsträckning som möjligt ha insyn i domstolarnas verksamhet, dock ska intresset av skydd för enskilda personers  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).
Lina nilsson cavalli

Vid en begäran om att få ta del av allmän handling görs en sekretessprövning. Vad innebär sekretess? Av offentlighets- och sekretesslagen framgår vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att  Justitiedepartementet skickar i dag ut promemorian Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2) på remiss. Promemorian innehåller  innehållet i offentlighets- och sekretesslagen. Lagen reglerar inte bara undantagen från offentlighetsprincipen utan också offentliga funktionärers tystnadsplikt. Sammanfattning: Offentlighets- och sekretesslagen reglerar vissa förhållanden rörande offentlighet och sekretess gällande allmänna handlingar på myndigheter  Beslutsprocessen bakom att belägga en handling med sekretess samt de rättsliga av sekretessbestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) begränsar allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar och offentligt anställdas yttrandefrihet. Sekretess enligt OSL begränsar också rätten att meddela och offentliggöra uppgifter. Sekretess innebär att uppgifter som är sekretessbelagda inte får röjas för enskild person eller annan myndighet. En stor del av uppgifterna i Säkerhetspolisens verksamhet omfattas av sekretess, ofta enligt 18 kap. 2 § första stycket i offentlighets- och sekretesslagen: Utlämnandet av sekretessbelagda uppgifter (i detta fall enligt 26 kap.
Vad ska finnas på ett julbord

Offentlighets sekretesslagen

bestämmelser om myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, överkla gande Uppgiftsskyldig­heten mellan myndigheter i offentlighets- och sekretesslagen förutsätter att endast uppgifter som inte omfattas av sekretess lämnas, dvs. genom sekretessbestämmelser hindras myndigheterna från att lämna integritetskänsliga uppgifter till andra myndigheter och härigenom får lagstiftaren anses ha tagit ställning till att ett uppgiftslämnande är oförenligt med det 1 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) trädde i kraft vid halvårsskiftet 2009. Samtidigt upphörde den gamla sekretesslagen (1980:100) att gälla. Omarbetningen syftade till att göra lagen mer lättförståelig och lättillgänglig.

2 § första stycket i offentlighets- och sekretesslagen: Utlämnandet av sekretessbelagda uppgifter (i detta fall enligt 26 kap. offentlighets- och sekretesslagen) kan då vara nödvändigt för att socialtjänsten ska kunna fullgöra sin verksamhet.Den kan även, i vissa fall, användas då uppgifter behöver lämnas ut för att utreda ett misstänkt brott riktat mot en myndighets verksamhet.
Affärssystem småföretag

baka enkla limpor
hur lang tid tar det att bli advokat
parkinson hy 2
framstegsskolan
lavitas pizza
anmäla bedrägeri sms

Offentlighet och sekretess: Lagar och förordningar: Inköp och

Den gäller alltså inte bara vårdpersonalen, utan också till exempel anställda i egenskap av vaktmästare, lokalvårdare och driftpersonal. Den nya lagen ersatte sekretesslagen (1980:100) som samtidigt upphörde att gälla. Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslagen. AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER Lagens innehåll. 1 Här framgår det att huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, men att det också finns vissa undantag. Undantag från denna regel regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL).


Vikariepoolen skellefteå kommun
romerska tiggare

Offentlig Rätt - Sekretess - Lawline

Det … Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Offentlighets- och sekretesslag; utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 kap. Lagens innehåll 1§ Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, ut lämnande och övrig hantering av all-männa handlingar.